PVK odhalují neoprávněné vypouštění srážkových vod pomocí kouře

Aktualizováno 19. října 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) v souvislosti s přetěžováním čerpacích stanic odpadních vod a pobočných čistíren provádějí systematický průzkum splaškových stok a kanalizace takzvanou kouřovou metodou. Informoval o tom mluvčí PVK Ondřej Pokorný.

Od roku 2010 byly touto metodou prověřeny oblasti Radotína, Sobína, Křeslic a Kolodějí a bylo nalezeno celkem 62 případů se závadami v odvodnění. V blízkých měsících budou kontroly probíhat i v jiných městských částech. Zjištěné skutečnosti jsou vyhodnocovány a dokumentovány technickými pracovníky na místě a slouží jako podklady pro pozdější jednání s majiteli objektů, kteří jsou vyzváni k nápravě závadného stavu. Majitelům objektů se zjištěnými závadami v odkanalizování může hrozit i finanční postih do výše 200 000 korun.

Kouřová metoda je založena na stopování zdravotně nezávadné umělé mlhy vháněné do oddílné splaškové kanalizace. Mlha je produkována výrobníkem a pomocí výkonného ventilátoru je vháněna vstupní šachtou do stoky splaškové kanalizace a do kanalizačních přípojek připojených nemovitostí. Pokud je do přípojky na splaškové kanalizaci nesprávně napojeno i srážkové odvodnění z nemovitosti, objeví se mlha v okapech či dvorních vpustích. Tímto způsobem lze provést kontrolu správnosti napojení dešťových vod bez účasti majitele nemovitosti, aniž by docházelo k poškození či zásahu do jeho majetku.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace