PVK odhalily za první pololetí 251 případů černých odběrů

3. srpna 2012 | Rubrika: Voda a naše peněženka , Vodovody a kanalizace

zamrzlý vodoměr

Za prvních šest měsíců letošního roku odhalily a prokázaly Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK), celkem 251 případů černých odběrů vody. Informoval o tom mluvčí PVK Ondřej Pokorný.

Z uvedeného počtu šlo podle něj šlo v 66 případech o černé odběry vody a v 185 případech byly na černo vypouštěny odpadní vody. Proti prvnímu pololetí loňského roku šlo o nárůst skoro o 22 procent. Celkem PVK za tyto černé odběry fakturovaly zhruba 2,45 milionu korun.

Učerných odběrů vody šlo v 73 procentech případů o manipulace s vodoměrem nebo porušení plomby, jindy měl odběratel neměřenou odbočku před vodoměrem či propojení trubkou. Při vypouštění odpadních vod na černo šlo především o nepřihlášenou kanalizační přípojku. PVK se vyhledávání černých odběrů a vypouštění věnují velmi intenzivně již několik let. 

PVK provádějí vytipování potencionálních černých odběrů (neoprávněné vypouštění odpadních vod) kontrolou odběrných míst z databáze PVK. V prvním pololetí pracovníci PVK prošetřili 193 případů, z toho 185 případů na černo vypouštělo odpadní vody do veřejné kanalizace. Když stávající smlouva na vodné neobsahuje ujednání o odvádění odpadních resp. srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu, provedou v nemovitosti kontrolu. PVK také kontroluje objekty, které nejsou v její databázi (jedná se o vlastní studně)s ohledem na napojení do veřejné kanalizace.

Vstupování do soukromých objektů provádějí PVK vždy za přítomnosti vlastníka objektu. PVK žádají i příslušný místní úřad (státní stavební dohled) o případnou pomoc. Stav vypouštění odpadních vod zjišťuje PVK také pomocí kamerového průzkumu a speciálních úkonů. 

Na základě přešetření PVK stanoví výši způsobené škody. Pokud nelze objektivně zjistit dobu užívání, ani ji stanovit pomocí stavebních úřadů nebo dodavatelských organizací a užívání nemovitosti trvá delší dobu, doba trvání se vypočítává. U fyzických (nepodnikajících) osob jsou to tři roky zpětně od data zjištění neoprávněného vypouštění. U fyzických (podnikajících) a právnických osob čtyři roky zpětně. Černé odběry jsou zjišťovány z 90 procent u občanůa zhruba z 10 procent u firem.

„Neoprávněné vypouštění odpadních vod jsme zjistili i u odběrného místa jedné pražské městské části, která nepřihlásila odvod odpadních vod a platila jen vodné. Škoda v tomto případě dosáhla 400 000 korun, které bude muset příslušná městská část zaplatit,“ uvádí jeden z příkladů Pokorný.

Naše voda

Související rubriky: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace