PVK nabízí zájemcům cenově zvýhodněné rozbory vody ve studních

22. března 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

P1030329  studánka

Voda v soukromých studnách nepodléhá žádné pravidelné povinné kontrole, proto Pražské vodovody a kanalizace (PVK) doporučují tuto vodu nejméně 1x za rok zkontrolovat. Připomněl to dnes mluvčí PVK Ondřej Pokorný.

PVK podle jeho údajů nabízejí majitelům studní zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za smluvní cenu 1000 korun. V roce 2012 provedla laboratoř PVK 274 rozborů vzorků vod ze soukromých studní a provedené rozbory vody ukázaly, že zhruba 90 % analyzovaných vzorků vod ze soukromých studní neodpovídá alespoň v jednom parametru vyhlášce č.252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontrol pitné vody. Nejčastěji nevyhovovaly mikrobiologické ukazatele. V některých případech byly překročeny limity dusičnanů (limit 50 mg/l) a také limity pro hodnotu zákalu nebo železa.

Součástí protokolu o výsledku analýzy je také posouzení výsledků a v případěvzorků, které překročí hygienický limit, zákazníkům doporučíme vhodný postup řešení pro zlepšení kvality vody. Současně PVK nabízejí rozbor pro kontrolu kvality vody v domácích bazénech. Všechny rozbory provádí akreditovaná laboratoř PVK – Útvar kontroly kvality vody: Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel: 221 501 110 nebo na info@pvk.cz.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace