Půdní fondy slibují roční zhodnocení investic do půdy více než o 6 procent

18. srpna 2014 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Prevence povodní, voda v krajině

pole a voda povodeň - IMG_3267

Na předpokladu, že cena české zemědělské půdy se bude přibližovat zahraničí, hodlají vydělat nově vzniklé zemědělské fondy. Píše o tom server byznys.ihned.cz.

Minulý měsíc vznikl Český fond půdy, který je první investiční společností cílící na českou zemědělskou půdu. Jeho spoluzakladatel Martin Burda důvod nového projektu vysvětlil pro Bloomberg následovně: „Česká zemědělská půda patří v Evropě mezi nejlevnější a konzervativnímu investorovi nabízí něco, co je v současném prostředí jen stěží dosažitelné: Bezpečí a zároveň slušný výnos.“

Český fond půdy tak cílí na roční zhodnocení mezi 6 a 10 proceny, když spoléhá na postupné sbližování cen české a zahraniční půdy s tím, jak dojde ke konsolidaci menších pozemků a jejich řízení umožní dosažení vyšší ziskovosti.

Dalším hráčem na nově se rodícím trhu má být Avant Investiční Společnost, která řídí aktiva v celkové hodnotě více než 10 miliard korun. Ta vytvořila specializovaný fond zaměřený na zemědělskou půdu, do nějž plánuje získat na 250 milionů korun kapitálu. Fond plánuje roční zhodnocení okolo 8 procent.

Důvodem stupňujícího se zájmu o zemědělskou půdu lze hledat v rostoucí profitabilitě zemědělců. Jejich zisky mezi roky 2009 až 2013 vzrostly šestinásobně, když se postupně projevila oživující se poptávka. Základní aktivum pro pěstitelskou činnost, tedy půda, pak z oživení těží.

http://byznys.ihned.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka