První výzvy z nového OPŽP 2014–2020 byly vyhlášeny

24. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

voda-obecne-reka

První výzvy z nového OPŽP 2014–2020 byly v minulých dnech vyhlášeny. Příjem žádostí začíná 14. srpna 2015, uvedla Agentura ochrany přírody a krajiny.

Žádosti o podporu v případě prioritní osy 4 (ochrana přírody) přijímá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, v ostatních oblastech (čistota vody, kvalita ovzduší, zpracování odpadu) pak  Státní fond životního prostředí ČR.

Žádosti budou podávány prostřednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS KP14+). Tato aplikace je určena pro elektronické zadávání žádostí o podporu a správu projektu po celou dobu jeho životního cyklu. IS KP14+ je součástí jednotného monitorovacího systému MS2014+ pro administraci evropských dotací.

Veškerou dokumentaci k prvním výzvám z OPŽP 2014–2020 najdete zde

Zdroj: AOPK

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině