První neděli v měsíci budou mít zemědělci nebo i rybáři zdarma vstup do NZM

1. září 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

výstava Rybářství - NZM - IMG_1916

Národní zemědělské muzeum Praha (NZM) se spolu s Ministerstvem zemědělství ČR rozhodly propojit všechny příslušné svazy, instituce a organizace působící v resortu zemědělství a připravit pro jejich členy tzv. Resortní dny. Informovala o tom mluvčí NZM Lenka Martínková.

První Resortní den nastane již tuto neděli – 4. září, další data Resortních dnů připadají na 2. října, 6. listopadu a 4. prosince. V tyto dny otevře NZM brány své hlavní budovy v Praze na Letné všem členům oborových svazů, institucí a organizací. Cílem akce, kterou osobně zaštítil ministr Marian Jurečka, je oživit vazby mezi jejich pracovníky a členy, navodit otevřenější komunikaci, najít nové možnosti spolupráce a sdílet vzájemné souručenství, cosi jako „stavovskou příslušnost“. V ony dny by se tak v budově muzea na pražské Letné mohli a měli setkat vinaři, ovocnáři, včelaři a zahrádkáři se soukromými zemědělci, myslivci, farmáři a provozovateli lesů a rybníků a zároveň i pracovníci výzkumných ústavů a odborných pracovišť. Všechny totiž spojuje vztah k půdě, řekám, lesům, rostlinám a živočichům, přestože v různých formách a podobách. A právě jejich společný jmenovatel – zemědělství – by mohl dát v budoucnu za vznik řadě užitečných společných projektů.

Generální ředitel NZM Milan Jan Půček k tomu říká: „Naším primárním cílem bylo zpřístupnit Národní zemědělské muzeum a jeho expozice co nejširší odborné veřejnosti a ukázat možnosti využití naší prezentační, sbírkotvorné i vědecké činnosti. Poté jsme se ale rozhodli oslovit „naše“ resortní organizace, instituce a svazy přímo s nabídkou aktivního partnerství. Pokud se budeme častěji vídat a intenzivněji komunikovat, určitě se objeví celá řada možností spolupráce a pravidelná společná setkání by se mohla stát podhoubím pro vznik velmi zajímavých a přínosných projektů. Vždy první neděli v měsíci tak budou mít všichni partneři z odvětví zemědělství (tedy zaměstnanci, členové a spolupracovníci Ministerstva zemědělství a oborových organizací) vstup do hlavní budovy NZM v Praze zdarma.

Muzeum ale nechce působit pouze jako poskytovatel prostor – jeho cílem je představit se jako živá instituce, jejímž prostřednictvím mohou partneři prezentovat výsledky své činnosti nebo svoji práci a otevírat nová témata. Vedení muzea chce také vytvořit společnou platformu pro přípravu nových expozic, výstav, akcí, přednášek a workshopů a s partnery najít nové cesty, jimiž je možné poutavou a srozumitelnou formou zemědělská témata prezentovat veřejnosti.

Všichni návštěvníci z oboru budou vítáni od 9 do 17 hodin. Pokud se společná setkání osvědčí, budou Resortní dny pokračovat i v roce 2017.

Naše voda, ilustrační foto (výstava rybářství v NZM) Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství