Průplav mezi Černým mořem a Baltem?

Aktualizováno 3. března 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Přehrady a vodní díla

map

Námořní institut v Gdaňsku a běloruská státní společnost „Dněpro-bugská vodní cesta“ (klient), podepsali v Minsku smlouvu o studii proveditelnosti. Odborníci budou zkoumat ekonomické, technické, environmentální a další aspekty obnovy vodní cesty E-40 mezi polským Gdaňskem a ukrajinským Chersonem. Oznámila to Místní nadace pro podporu mezinárodního dialogu a spolupráce „Interakcia“.

Výsledky zkoumání budou prezentovány na konci roku 2015.

Do 11 měsíců konsorcium prozkoumá možnosti využití vodní cesty E-40 a navrhne tři konkrétní scénáře pro její revitalizaci.

Spolu s Námořní institutem v Gdaňsku konsorcium tvoří: Institut ekonomiky dopravy a logistiky (Německo), státní podnik „CHERNOMORINPROJEKT“ (Ukrajina), Evropsko-ukrajinská agentura podnikání a inovace (Německo) a Národní akademie věd Běloruska.

Vodní cesta E-40 vede přes polské, běloruské a ukrajinské území a spojuje námořní přístavy Gdaňsk a Cherson. Je tvořena řekami Visla, Bug, Pripjať a Dněpr. Nicméně, dnes lodě neproplují přes nesplavný úsek řeky úsek Bug, mezi Varšavou a Brestem. V této sekci jsou chráněné oblasti, patřící do evropské sítě Natura 2000, proto plánování a výstavba hydrotechnických staveb v těchto oblastech vyžaduje velice důkladnou analýzu.

Revitalizace vodní cesty E-40 by umožnila přepravu až 4 milionů tun nákladu ročně. Výrazně by zjednodušila obchod mezi Polskem, Ukrajinou a Běloruskem díky nižší spotřebě paliva a schopnosti převážet objemné náklady. Dalším očekávaným výsledkem by byl rozvoj moderní logistické infrastruktury v příhraničních regionech tří sousedních zemí a rozvoj turistického ruchu.

Za provádění všech potřebných výzkumů, obdrží konsorcium jako vítěz mezinárodní soutěže 493 000 EURO. Finanční prostředky pro tento účel pocházejí z Evropské unie v rámci projektu revitalizace vodní cesty E-40. Vedoucí tohoto projektu je běloruská státní společnost „Dněpro-bugská vodní cesta“, zatímco polská strana je zastoupena Úřadem maršálka v Lublinu a Asociací místního a regionálního rozvoje „Progress“.

„Bohaté zkušenosti, kterým disponují účastníci konsorcia, jsou předpokladem pro získání vysoce kvalitní studie. Námořní institut v Gdaňsku více než padesát let studuje vodní dopravu, a Ústav ekonomiky dopravy a logistiky úspěšně realizoval zakázky nejen v Evropě, ale i v Číně a zemích Perského zálivu“, zdůraznil Nikolaj Koteckij, ředitel společnosti „Dněpro-bugská vodní cesta“.

Zdroj: Místní nadace pro podporu mezinárodního dialogu a spolupráce „Interakcia“

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla