Průmyslový areál v Drslavicích je v záplavové zóně Olšavy

5. února 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Olšava - POvodí Moravy po čištení

Loňská stabilizace za sucha nenápadného, ale při deštích snadno rozbouřeného potoku Holomňa byla pouze dílčím krokem. Jak totiž připomíná portál idobryden.cz, větší problémy lze čekat s protipovodńovou ochranou v Drslavicích.

„První dílo je hotovo. V další fázi půjdeme dvěma směry. První má namířeno k dokončení komplexních pozemkových úprav. Tady je klíčovým bodem vybudování poldru na Holomni,“ plánuje starosta Rostislav Mihel. „Druhý směr vede k řece Olšavě, u které leží průmyslová zóna. Ta bývá problematická, proto se budeme snažit o jednání s Povodím Moravy. Chceme tady rozšiřovat komunikaci a zavést i veřejné osvětlení.“

I když Mihel komentuje budoucnost, uvědomuje si, že na začátku volebního roku už možná hovoří za nové zastupitele. „Jistě, své priority bude muset říct na podzim nové zastupitelstvo. Na každý pád může mít z toho, co přichystáme, usnadněnou úlohu,“ říká starosta, jenž loni dokázal zorganizovat velkou dotazníkovou akci. Obyvatelé v ní sami pojmenovali priority a drslavické vedení dnes z jejich názorů vychází. „Jde o návod, co všechno se má změnit. Avšak v případě dalších protipovodňových opatření se bavíme o výhledu na dva a více let.“

Na rozdíl od Holomně se u Olšavy dají očekávat problémy. Drslavická průmyslová zóna totiž leží přímo v záplavové zóně.

Podle Gabriely Tomíčkové, mluvčí Povodí, je tok Olšavy v katastru sice upravený, ale jeho kapacita je menší než dvacetiletá povodeň. „Pravobřežní i levobřežní zátopové území tady slouží k převedení povodní nad kapacitu říčního koryta. Při plánovaném rozšíření zastavěného území v průmyslové zóně proto bude nutné zajistit protipovodňovou ochranu a takové kompenzační opatření, které nezhorší odtokové poměry níže po toku,“ sdělila Tomíčková.

Povodí Moravy začátkem ledna 2014 zaslalo všem obcím na Olšavě návrh nového záplavového území a aktivních zón. Nyní čeká na vyjádření a připomínky. O konkrétní podobě se tedy ještě bude jednat.

Zdroj: www.idobryden.cz, ilustrační foto Povodí Moravy (Olšava)

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka