V protipovodňové ochraně Českého Krumlova brání historický mostek

Aktualizováno 4. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

Povodí Vltavy-Vltava_Český_Krumlov

Státní podnik Povodí Vltavy plánuje systémovou protipovodňovou ochranu Českého Krumlova prostřednictvím regulace tamního potoka Polečnice. V rozhovoru pro portál Naše voda to řekl generální ředitel Povodí Petr Kubala.

Právě Polečnice se totiž při velkých deštích pravidelně rozvodňuje a pro část Krumlova tak představuje paradoxně větší nebezpečí, než jinak daleko větší Vltava. Stalo se tak i při letošních povodních, kdy byla Polečnice jedním z hlavních transportérů extrémně vysokých přítoků z takzvaného mezipovodí.

„Regulace Polečnice ale naráží na problém jednoho z tamních starých mostků, který by bylo třeba z místa, kde stojí, odstranit. Zatím se nám ale nepodařilo dohodnout se na tom s ministerstvem kultury,“ podotýká Kubala. Povodí přitom nechce mostek zlikvidovat. Mezi návrhy na řešení problému je například přestěhování mostku na jinou lokalitu na Polečnici, nebo jeho rozebrání a opětovné složení přímo v Krumlově jako tamní kulturní památky. Zatím poslední rozhodnutí města Český Krumlov, které o problému také s ministerstvem kultury jedná ale je, že v mostku jsou obsaženy historické cihly, takže musí zůstat na svém místě.

To ale v praxi znamená, že na Polečnici nelze vybudovat účelné protipovodňové opatření. „My jsme alespoň zatím udělali na Polečnici na několik úsecích revitalizaci toku, tedy opatření přírodě blízká, což ale nemůže zastavit vodu v případě, kdy jsou extrémně velké přítoky, jako tomu bylo letos, a jak tomu zřejmě dojde i v budoucnosti. Proto navrhujeme regulaci Polečnice začlenit do programu „Prevence před povodněmi III“, protože pokud by se to podařilo, byl by celý Krumlov a obce pod ním ochráněny před povodněmi a já jsem přesvědčen o tom, že by to za to stálo,“ uvedl Kubala.

Mimo jiné i proto, že projekty protipovodňových opatření podléhají verdiktu takzvaného strategického experta, který posuzuje efektivitu protipovodňových opatření ve vazbě na vynaložené náklady, přičemž v případě Polečnice již takové posouzení proběhlo s tím, že by protipovodňový efekt mělo.

Regulace Polečnice nicméně není jediná aktivita Povodí Vltavy v Českém Krumlově. V současné době vrcholí úpravy Jelení lávky, což je důležité především pro vodáky. Součástí úprav je totiž zcela nová vodácká propusť, která měla být hotova již v současné době, a také rybí přechod. Letošní povodně ale práce podle Kubaly zbrzdily, přesto je alespoň základ zázemí pro vodáky tak, aby nemuseli lodě přenášet částí městské zástavby, již hotova. Jde o jeden z mnoha projektů Povodí Vltavy, při kterém se při opravách či rekonstrukcích jezů vytváří zázemí na vodácky využívaných tocích.

Petr Havel

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka