Protipovodňová opatření v Praze-Modřanech se budou rekonstruovat

Aktualizováno 24. června 2015 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Modrany

Rada hl. m. Prahy schválila návrh smlouvy na  rekonstrukci dosedacíhoprahu těžkého hrazení a opravu povrchů hradidel a betonových ploch v uliciK Jezu v Modřanech. Uvedl to mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Byla vybrána nabídka uchazeče Průmstav, a.s. s cenou 2283 072,67 Kč bez DPH.„Jde  o  rekonstrukci  protipovodňové  ochrany  městské  části  Praha  Modřany,  kterápochází z roku 1989. Doba plnění veřejné zakázky jsou tři měsíce,“  upřesnila radní Jana Plamínková.

Veřejná  zakázka  řeší  rekonstrukci  dosedacího  prahu  těžkého  hrazení  a  opravupovrchů hradidel a betonových ploch. Stavba rekonstrukce dosedacího prahu buderozdělena na fázi výkopu s bouráním starého dosedacího prahu a fázi vybudovánínového dosedacího prahu s uvedením komunikace a chodníků do původního stavu.Dále bude následovat oprava stávajících betonových ploch.Součástí  rekonstrukce bude i  repasování  těžkých hradidel,  které  jsou  uskladněnyv blízkosti železničního mostu. Jedná se o 15 ks těžkých hradidel délky 14,5 m. Dálebude provedena obnova nátěru na vodicích profilech hradidel osazených v bočníchpilířích mostu.

Naše voda, foto: wikimedia commona, Miaow Miaow

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině