Protipovodňová opatření v Litovli zajímají i okolní obce

24. listopadu 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

IMG_3771 lesy

Jednání o protipovodňových opatřeních  v Litovli se zájmem sledují i okolní obce. Například ve Střeni považují podle olomouckého vysílání Českého rozhlasu za důležité, aby nedošlo k zásahům v lesích Litovelského Pomoraví.

Zdejší retenční prostory jsou podle starosty obce Vladimíra Kamínka důležité pro zachycení dešťových srážek a odtávajícího sněhu. Vodohospodáři by také měli dohlížet na pravidelné čištění lesních toků. „Hráze v okolí obce byly po povodni navýšeny a rozšířeny. Nemůžeme ale spoléhat jen na ně. Apelujeme na to, aby se vodní tok čistil, aby v něm nezůstávaly spadlé vodní kmeny a jiné překážky. Zažili jsme už situaci, kdy se dřeviny v řečišti nahromadily, vznikla potom hráz z ledových ker. Následně během několika hodin byly okolní lesy zatopené vodou a hráz se tlakem vody protrhla,“ upřesnil Kamínek.  Realizace protipovodňových opatření v Litovli byla odložena zřejmě na rok 2014. Projekt brzdí dlouhodobě nevyřešené majetkoprávní vztahy s vlastníky pozemků. Zhruba 50 jich s prodejem nesouhlasí nebo si klade dodatečné nároky.

Zdroj:http://www.rozhlas.cz/_zprava/979745

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině