Protipovodňová opatření v Praze se musí opravit

Aktualizováno 22. července 2016 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

proti

Při prohlídkách protipovodňových opatření na Starém Městě a v Holešovicích byly zjištěny závady, proto Rada hl. m. Prahy schválila uzavření smluv na jejich opravy. Uvedl to magistrát ve své zprávě.

Vítězem obou výběrových řízení se stala společnost ACG-Real, s.r.o., kdy nabídková cena v případě Starého Města činí 949 623 Kč bez DPH a v Holešovicích 607 698 Kč bez DPH.

„Funkční a drobné opravy jsou tedy nezbytně nutné,“ řekla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.  

Rada hl. m. Prahy také schválila realizaci ochranné stěny, která je navržena pro eliminaci dynamického účinku počáteční fáze povodňového stavu v ulici Šárovo kolo (MČ Praha 16 – Radotín). Výstavba této stěny by měla obyvatelům přilehlých nemovitostí poskytnout dostatek času na evakuaci majetku z přízemních prostor, popřípadě evakuaci osob z celého zájmového prostoru.

Součástí této stavby je vybudování nového chodníku vedeného podél nové ochranné stěny ulici Šárovo kolo. Stavbou chodníku se zvýší bezpečnost chodců. Vítězem veřejné zakázky se stala společnost Aquatis, a.s., s nabídkovou cenou 980 000 Kč bez DPH.

Naše voda, foto: MHM Prahy

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině