Protipovodňová opatření ochrání Strakonice před stoletou vodou

8. listopadu 2011 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

záporové_pažení_s_dřevěnou_výplní

Státní podnik Povodí Vltavy pokračuje podle plánu ve stavbě protipovodňových opatření, jejichž cílem je ochránit město Strakonice před stoletou vodou. Konstatovala to dnes mluvčí Povodí Vltavy Michaela Pohůnková.

V současné době podle mluvčí probíhají práce zejména na třech stavebních objektech. Nejviditelnějším je zvýšení hráze a nová nábřežní zeď na pravém břehu řeky Otavy mezi mosty J. Palacha a ulicí Ellerova, kde bylo odtěženo více než 500 metrů návodního svahu původní hráze.  Pro zajištění stability hráze byl svah zajištěn záporovým pažením s dřevěnou výplní (na ilustračním snímku). Pažení zajišťuje po celou dobu stavby bezpečnost a funkčnost hráze. Pod ochranou pažení probíhá souběžně betonáž základů jednotlivých úseků nové nábřežní zdi s proměnlivou výškou od 1,5 do 3 metrů. Ukončení všech prací na tomto objektu bude v listopadu roku 2012.

Činnost dále probíhá na levém břehu Otavy nad mostem v Ellerově ulici, a to zvýšením hráze a opěrné zídky. V tomto úseku bude stávající hráz zvýšena na úroveň původní nábřežní zdi. Ve třetím objektu byly zahájeny práce na opěrné zdi pod hradem a novém opevnění břehu formou dlažeb a zdí.

Celá akce probíhá v rámci dotačního titulu ,,129 120 – Podpora prevence před povodněmi II“, jehož správcem je ministerstvo zemědělství. Předpokládané ukončení stavebních prací je v prosinci roku 2012.

Naše voda

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině