Protipovodňová opatření na toku Strhanec dbají na chráněné živočichy

6. prosince 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

žába IMG_6142

Státní podnik Povodí Moravy opravil stavidla Trnávka na toku Strhanec, která slouží k regulaci řeky v době povodní. Informovala o tom dnes mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

Stavidla odlehčují zvýšené průtoky vody, které by jinak způsobovaly komplikace například v Lýskách nebo v Přerově. Rekonstrukce spočívala v odstranění silně poškozených betonových pilířů, hradící tabule a poničené části bočních křídel objektu. Tři stavidlové desky byly nahrazeny novými deskami z dubových trámů. Dvě stavidlová pole jsou ovládaná automaticky, třetí se vysouvá ručně a má mírně sníženou přelivnou hranu pro odlehčení náhlých povodňových událostí. Vodohospodáři také zpevnili břehy a zkontrolovali vodící profily a ovládací mechanizmy. Práce trvaly tři měsíce a přišly na 1,3 milionu korun. Kvůli výskytu zvláště chráněných živočichů v toku dohlížel na rekonstrukci biologický dozor.

Stavidla neměla dlouhá léta správce a po zrušení Zemědělské vodohospodářské správy byla převzata do majetku státního podniku Povodí Moravy. Vzhledem ke špatnému technickému stavu pak vodohospodáři rozhodli o jejich rekonstrukci.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství