Protipovodňová opatření v Karlíně a Libni se musí nutně opravit

Aktualizováno 5. května 2015 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rada hl. m. Prahy schválila záměr uzavřít smlouvu s vítězem veřejné zakázky malého rozsahu na opravu protipovodňových opatření linie Karlín – Libeň společností Průmstav, a.s. Oznámil to magistrát ve své zprávě.

Hodnota veřejné zakázky činí 2.188.345 Kč bez DPH.

„Při prohlídkách byly zjištěny a zdokumentovány závady, které je třeba v rámci zachování funkčnosti a spolehlivosti protipovodňových opatření bezodkladně odstranit. Jde například o očištění a zatmelení prasklin v betonu, doplnění tmelu do spár, opravy obetonování poklopů kanalizačních šachet a odstranění náletových dřevin.  Kromě toho bude opravena i blízká cyklostezka,“ zdůvodnila opravy radní Jana Plamínková.

Naše voda, ilustrační foto

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině