Protipovodňová komise zrušila plošnou povinnost zachovávat protipovodňová opatření

Aktualizováno 11. června 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

IMG_0182

Ústřední protipovodňová komise (ÚPK) zrušila dnes plošnou povinnost zachovávat protipovodňová opatření a zrušila plošné vyhlášení druhého povodňového stupně. Uvedl to Pavel Novák, mluvčí ministerstva vnitra.

S ohledem na srážky se zastavil pokles Labe v Mělníku, Berounka  má průtok 300 m3 (včera 180 m3). Retenční prostory zůstanou zachovány.

Představitelé České geologické služby na jednání komise informovali o odborném průzkumu sesuvu půdy v Litochovicích. Budou vyvrtány 20 metrové vrty pro další sledování situace. Stále funguje krizová linka, zatím evidováno asi 30 hlášení.

Premiér upozornil hejtmany na možnost žádat o prostředky uvolněné v rámci 300 mil. Kč okamžité finanční pomoci a o možnost žádat o nasazení vojáků na likvidační práce. Dále hejtmany upozornil, že stále platí vládou vyhlášený nouzový stav a ÚPK a ÚKŠ vyhlášený 2. stupeň povodňové aktivity v osmi krajích.

ÚPK a ÚKŠ ve svém usnesení doporučily vládě, aby zachovala nouzový stav ve všech krajích, kde byl vyhlášen kromě Libereckého kraje. ÚPK a ÚKŠ dále zrušily povinnost hlídkové služby, úkol povodí Vltavy vypouštět vodu z vltavské kaskády, povinnost povodňových komisí zachovat dosavadní stav protipovodňových zábran. Dále zrušily plošně vyhlášené 2. stupně povodňové aktivity kromě Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje s tím, že místně vyhlášené SPA příslušnými povodňovými komisemi v těchto krajích zůstávají v platnosti. ÚKŠ a ÚPK upozornily na trvající zákaz plavby na všech plochách, kde je i základní stupeň povodňové aktivity a poděkovaly všem povodňovým komisím a složkám IZS a občanům za přístup při zvládání povodňového nebezpečí.

“Chtěli bychom také poděkovat všem občanům za zodpovědný a solidární přístup při zvládání povodňového nebezpečí. Chtěli bychom připomenout, že stovky obcí v České republice, desetitisíce občanů v celé zemi byly povodní citelně zasaženy a že nyní vedle pomoci státu potřebují i pomoc a podporu svých spoluobčanů. Věříme, že solidarita z minulých dnů bude pokračovat. Doručili jsme vládě, všem krajským i místním povodňovým komisím, aby vedle nutných záchranných a rekonstrukčních prací již nyní činily všechny kroky k obnově, resp. posílení připravenosti na možné příští povodňové ohrožení. Samozřejmostí pak musí být dodržování základních hygienických pravidel,” říká ministr životního prostředí a předseda Ústřední povodňové komise Tomáš Chalupa.

Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině