Protierozní kalkulačka pomůže pěstitelům v rozhodování

14. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

eroze řepka svah

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy připravilo internetovou aplikaci pro podporu rozhodování v oblasti protierozní ochrany půdy. Připomíná to týdeník Zemědělec.

Protierozní kalkulačka pomůže zemědělcům, farmářům a poradcům při návrhu a hodnocení účinnosti agrotechnických a organizačních protierozních opatření. Webový kalkulátor protierozní ochrany Protierozní kalkulačka umožňuje uživatelům vyhodnotit protierozní efekt navrženého sledu plodin na konkrétních dílech půdních bloků nebo zemědělských parcelách.

Zemědělci nebo poradci tak mohou pomocí Protierozní kalkulačky jednoduše, rychle a efektivně vyhodnotit erozní ohroženost na daném pozemku a jsou schopni navrhnout účinná protierozní opatření nejen v rámci plnění standardu DZES 5 (hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí, dříve GAEC 2), ale i nad jeho rámec s ohledem na ochranu přírody a krajiny.

Aplikace je volně dostupná na internetu, pro práci je však nutné se zaregistrovat a přihlásit. Přihlášení umožní uživateli například vybírat díly půdních bloků podle ID uživatele v LPIS, vytvářet hony seskupením nebo dělením půdních bloků nebo sestavovat vlastní osevní postupy. Pro zvýšení uživatelského komfortu byla do aplikace navržena a implementována databáze modelových osevních postupů pro jednotlivé výrobní oblasti s cílem zjednodušit uživatelům sestavení vhodného osevního postupu pro jejich půdní bloky.

Protierozní kalkulačka používá pro výpočet univerzální rovnici dlouhodobé ztráty půdy (USLE), kdy je vypočten faktor ochranného vlivu vegetace pro navržený osevní postup spolu s faktorem navržených protierozních opatření a ten je porovnán s limitní hodnotou stanovenou na základě informací o vlastnostech půdy, morfologii území, charakteru srážek na dané lokalitě. Díly půdních bloků nebo zemědělské parcely, které v porovnání nevyhoví (je překročena přípustná ztráta půdy), jsou označeny. Uživatel by měl změnit osevní postup, přidat protierozní opatření nebo díl půdního bloku rozdělit tak, aby limitní hodnoty nebyly překročeny.

Aplikace je dostupná na adrese: http://kalkulacka.vumop.cz/

Zdroj: newsletter Zemědělec, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině