Propagace Krkonoš také prostřednictvím QR kódů

26. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

KRNAP Pančavský vodopád

V rámci projektu Propagace Krkonoš se proto spojily Správa Krkonošského národního parku (KRNAP), Krkonoše – svazek měst a obcí a Jelenohorský okres, aby společnými silami propagovaly zdejší region. Informoval o tom mluvčí KRNAP Radek Drahný.

Partneři podle něj v minulých měsících realizovali společnou marketingovou kampaň, která měla za cíl ukázat Krkonoše jako jeden celek. Společně se prezentovali na veletrzích cestovního ruchu Tourtec 2014 v Jelení Hoře, Holiday World v Praze, Infotour v Hradci Králové a na veletrzích ve Vratislavi a Jablonci nad Nisou. Všichni partneři vydávali tiskové materiály jako například turistické noviny, letáky a brožury s různou tematikou aj. „Tiskoviny vydané Správou KRNAP lze získat na našich akcích, v informačních centrech, nebo si stáhnout elektronickou verzi (http://www.krnap.cz/tiskoviny/),“ uvedl Drahný.

„Kromě tradičních marketingových nástrojů, jako jsou různé tiskoviny, jsme se také zaměřili na moderní a netradiční formy propagace. Ve zdejších školách a dalších institucích jsme vylepili velkoformátové křížovky s krkonošskou tematikou a vznikla také síť míst označených QR kódem. To je unikátní obrázek složený z černobílých čtverečků, který má v sobě zakódovaný odkaz na podrobné informace. Po celých Krkonoších jsme vytipovali 250 zajímavých míst, o kterých emeritní pracovník Správy KRNAP, geobotanik a zkušený znalec Krkonoš – Jan Štursa – sepsal zajímavé informace. Každé takové místo má svou vlastní webovou stránku, kde jsou v českém, polském, anglickém a německém jazyce uveřejněny zajímavosti o daném místě. V praxi stačí vyfotit QR kód „chytrým“ mobilním telefonem a skrze nainstalovanou aplikaci si informace přečíst,“ popisuje aktivity Drahný.

Projekt Propagace Krkonoš přispěl ke komplexní přeshraniční propagaci turistických regionů po obou stranách hranice a opět jasně ukázal, že i díky dobré spolupráci partnerů v regionu jsou české i polské Krkonoše jedním pohořím.

Projekt Propagace Krkonoš byl podpořen z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013.

Naše voda, foto KRNAP

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině