Projekt Voda, půda, sedláci pokračuje v sobotu na Kunclově mlýně

14. června 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

Ctěnice - mokřad - IMG_7212

Půldenní odborný seminář na téma „Voda spjatá se sedláky“ proběhne v sobotu 18. června od 11.30 hodin v rámci Selských slavností na Farmě roku 2015 – Kunclově mlýně v Brzině na Sedlčansku. Informovala o tom Šárka Gorgoňová z pořádající Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ).

Seminář je součástí osvětového projektu „Voda, půda, sedláci“, jehož cílem je poukázat na důležitost zdrojů vody pro zemědělství. Na semináři vystoupí mimo jiné vedoucí oddělení péče o krajinu pro Prahu a Střední Čechy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Tomáš Just. Jeho prezentace se bude týkat revitalizací, samovolné renaturace a ekologicky orientované správy vodních toků se zaměřením na to, co může zajímat a co mohou eventuálně dělat vlastníci pozemků okolo vodních toků, uživatelé hlavních odvodňovacích zařízení, případně majitelé ploch s hlavními odvodňovacími zařízeními.

Aktuální informace o řešení kompenzací za sucho a možnosti pojištění plodin přednese oblastní vedoucí Agrapojišťovny Jan Holý, Jiří Zámek pak představí projekt „Tradiční zemědělství – obnova krajiny“ zabývající se zemědělskými stavbami v krajině a územními plány obcí. Spolupráce regionů ASZ v tomto projektu bude důležitou součástí případné žádosti směřované na Ministerstvo životního prostředí ČR o podporu pro přípravu záměrů obnovy a údržby krajiny, zadržování vody v krajině a diverzifikace zemědělství. Příspěvkem se zemědělské praxe pak bude vystoupení sedláka a předsedy ASZ Příbram Vladimíra Kuncla na téma „Jaké jsou rozdíly mezi rodinným hospodařením spojeným s úctou k přírodě, tradicím a rodině a zemědělského družstva hospodařícího na bezmála pěti tisících hektarech převážně pronajaté půdy?“

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (mokřad)

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině