Projekt kanálu napříč Českem stále žije. Stavební uzávěry trvají

Aktualizováno 23. června 2012 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto-foto PMO

Česko by mělo vybudovat plavební kanál Dunaj-Odra-Labe. Stát se k tomu zavázal před 15 lety podpisem smlouvy AGN, tedy Evropskou dohodou o vnitrozemských vodních cestách i stvrzením přístupové smlouvy k EU. Připomíná to dnes Radiožurnál.

Průplav by měl vyjít na osm až devět miliard eur. Stát s ním počítá, kdy by měli dělníci začít s pracemi, ale není jasné. Obce, které leží v trase plánované vodní cesty, se tak nemohou rozvíjet, uvedl Radiožurnál.

Plavební kanál DOL by měl vycházet v Pardubicích z Labe a vést do Polska, kde by se napojil na řeku Odru. U Přerova by z něj měla vycházet spojnice s Dunajem. První plány na stavbu kanálu se objevily už v 17. století. Vážně se o ní začalo uvažovat ještě za Rakousko-Uherska. 

Jestli někdy ke stavbě dojde, dnes nedokáže nikdo říct. Pro případ, že by se ale stavělo, je ale v koridoru kudy má kanál vést zakázáno cokoliv stavět. Radiužurnál upozorňuje, že desítky obcí v celé ČR jsou tak postižené stavební uzávěrou. Jednou z takto postižených obcí je i Rybník u České Třebové. 

„To je nemyslitelné, tady ty pilíře ve vesnici. Tady nad námi by byl nějaký betonový most či tunel a v něm by tekla voda a pluly lodě,“ ukazuje Stanislava Brdičková z obecního úřadu, kudy by plavební kanál přecházel přes údolí, ve kterém leží velká část obce. 

Zdroj: Radiožurnál

 

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině