Projekt českých a slovenských vodohospodářů zlepšuje zvládání povodní

5. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

obr-7-575px

Státní podnik Povodí Moravy (PMO) dokončí během letošního února dlouhodobý projekt s názvem Automatizace výměny krizových dat v hydrologické oblasti povodí Moravy a Dyje. Povodí o tom dnes informovalo na svých webových stránkách.

Na projektu PMO pracuje společně se Slovenským vodohospodářským podnikem. Vodohospodáři z obou zemí si od projektu slibují hlavně zefektivnění přenosu informací o průtocích a vodních hladinách během povodní v povodí Moravy a Dyje a jejich zpřístupnění na internetu. „Povodně jsou stálým rizikem a způsobují značné škody na majetku i zdraví. Je proto naší prioritou stále intenzívně pracovat na zlepšování systému povodňové ochrany a prevence, aby tyto škody byly co nejmenší. Projekt nám i slovenským kolegům pomůže pro lepší koordinaci prací s využitím přesných a aktuálních informací o situaci v povodí,“ řekl generální ředitel PMO Jan Hodovský.

Projekt Automatizace výměny krizových dat rovněž přinese možnost okamžitého přístupu k aktuálním informacím o vývoji průtoků na horním úseku Dyje nad nádrží Nové Mlýny, levostranných přítocích Moravy, Chvojnice, Myjavy a zejména v oblasti Hodonínského uzlu a celé oblasti poldru Soutok až po Moravu pod soutokem s Dyjí.

Finance na projekt, který zástupci Povodí Moravy představí tento týden na konferenci ve slovenské Skalici, poskytla Evropská unie. „Projekt je kofinancován z Evropská fondu regionálního rozvoje (ERDF) v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013,“ upřesnil investiční ředitel PMO Lukáš Sobotka.

Naše voda, foto PMO

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka