Prohlášení SVS: Voda v Litochovicích a Prackovicích splňuje všechny parametry

3. srpna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

čistá voda

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SVS) provedla v posledních  třech týdnech řadu rozborů v Prackovicích a Litochovicích. „Všechny výsledky těchto rozborů analyzujících mikrobiologické i chemické a fyzikální ukazatele jsou v pořádku, odpovídají předepsané legislativě,“ zdůraznila dnes mluvčí SVS Iveta Kardianová.

Od KHS Ústeckého kraje, územního pracoviště Litoměřice má SčVK informace, že KHS zajistila odběry na třech místech v Litochovicích a Prackovicích. Výsledky krácených rozborů prokázaly vyhovující kvalitu pitné vody na všech odebraných místech ve sledovaných ukazatelích. Dodávaná voda vodovodním řadem pro veřejnou spotřebu je voda pitná ve všech parametrech odpovídající předepsané legislativě. Dodavatel vody společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zodpovídá za její kvalitu.

Zdroj: SVS, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Statistiky a kauzy, Vodovody a kanalizace