Produkci chmele v ČR ohrožuje sucho

16. února 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

zničená chmelnice

Dvě významné chmelařské oblasti v ČR – Žatecko a Rakovnicko, trpí dlouhodobě nedostatkem vláhy, protože se nacházejí v dešťovém stínu Krušných hor. Kumulace vody v krajině je tak podle prezidenta Agrární komory ČR Miroslava Tomana podmínkou pro konkurenceschopnou produkci chmele v ČR.

Prezident komory to uvedl v průběhu Chmelařského kongresu, který proběhl v minulých dnes v Senohrabech. „Plánovaná systémová opatření mohou těmto regionům v dlouhodobém horizontu komplexně pomoci, ale stát může pomoc ihned a nijak tím tato systémová opatření nenaruší, ale naopak podpoří,“ zdůraznil Toman. Podle něj se jedná například o vrty, které by do chmelnic přiváděly podzemní vodu. Problém je ale v ČR legislativa, která tyto vrty prakticky nepovoluje, a pokud ano, tak za takových administrativních opatření a povolení, že se to nikomu nevyplatí.

„Je jen záhadou, že v Německu, které je naším velkým konkurentem v pěstování chmele, vrty na pozemcích povoleny jsou a v ČR to nejde. A to už se vůbec nemluví o Spojených státech, kde si svých pěstitelů chmele váží natolik, že stát zabezpečí přívod vody na pozemek, protože zcela logicky předpokládá, že intenzivní produkce mu přinese užitek ve formě daní, pracovních příležitostí i údržby krajiny. Možná by se naše státní správa měla nad věcmi zamýšlet v širších v souvislostech a investovat peníze na pravém místě místo tak mediálně vděčného prezentování seškrtání výdajů, ať to stojí, co to stojí,“ zdůraznil Toman.

V ČR se podle něj od roku 1997 se snižuje plocha chmelnic, v devadesátých letech silně klesla cena českého, byť vysoce kvalitního chmele a zásadním problémem je zejména věková struktura porostů, ale i stáří chmelových konstrukcí.

České chmelařství má naproti tomu dlouholetou tradici a neodmyslitelně patří k českému zemědělství. V zájmu ČR je proto i nadále tuto tradici udržet a tento obor rozvíjet. Patříme mezi největší producenty jemného aromatického chmele na světě, v rámci Evropské unie jsme jeho druhým největším producentem za Německem. Český chmel tvoří základ nejen českých, ale i světových piv. Jedinečná specifika a jakostní znaky řadí náš chmel mezi absolutní špičku, o kterou je zájem po celém světě.

Agrární komora ČR proto vítá znovuobnovení činnosti Komoditní rady pro chmel, která byla  v minulosti zcela utlumena.

Naše voda, ilustrační foto archiv Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace