Problémy se suchem přiznává i ministerstvo zemědělství

18. března 2014 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

přehrada Přísečnice

Pokud nebude letošní jaro srážkově alespoň průměrné, mohou v České republice nastat problémy se suchem. Poukázal na to na základě vyjádření šéf odboru komunikace ministerstva zemědělství Hynka Jordána týdeník Zemědělec.

Po letošní zimě totiž u nás chybí sněhové zásoby, které jsou hlavním a pravidelným zdrojem zásob podzemních vod i toků. „Nelze sice jednoznačně říci, že jde o předzvěst ‚katastrofálního sucha‘, nicméně oproti minulým letům více než 40krát nižší zásoby sněhu v únoru mohou být příčinou poklesu úrovně hladiny podzemních vod,“ uvedl. Podle ministra zemědělství Mariana Jurečky jsou v současnosti průtoky řek na úrovni 40 až 60 procent obvyklého průměru, což zatím ještě neznamená sucho, a přehradní nádrže jsou, až na několik výjimek, dostatečně naplněné, takže vodárenské zásobování z nich není ohroženo ani při nepříznivém vývoji počasí. „Pokud v březnu a dubnu nebude alespoň průměrně pršet, pak pokračující sucho hrozí poklesem hladiny podzemních vod a dalším snížením průtoků ve vodních tocích. To pak ovlivní jakost vody, zemědělství i rekreaci,“ řekl ministr.

Zdroj: Zemědělec, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství