Problematický vodovod a kanalizace v České Lípě zmizí

17. března 2014 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

trubky kanalizace3

Severočeská vodárenská společnost (SVS) odstraňuje další poruchové kanalizace a vodovody v České Lípě, v ulici A.Sovy. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající jednotná kanalizační stoka v ulici A. Sovy je z betonu vnitřního průměru 400 mm. Jak prokázala kamerová prohlídka, je spodní část této stoky ve špatném technickém stavu. Materiál potrubí je silně zkorodovaný, takže jsou viditelné podélné praskliny a místy vrostlé kořeny,“ řekl šéf SVS Bronislav Špičák.

V dolním úseku je potrubí provalené, proto při intenzivních deštích dochází ke vzedmutí vody do kanalizačních přípojek bytových domů a zaplavení jejich sklepů. Horní část stoky v ulici byla zrekonstruována v roce 2006. V souběhu s kanalizací je veden přibližně 53 let starý litinový vodovod vnitřního průměru 150 mm. Je také poruchový, proto SVS rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu, které jsou vedeny v částečném souběhu ve vzdálenosti 1,4 – 2,5 m.

V rámci investiční akce SVS bude pro kanalizaci nově použito plastové potrubí z polypropylénu (PP) o vnitřním průměru 500 mm v délce 24 metrů, o vnitřním průměru 400 mm v délce 179 metrů a o vnitřním průměru 250 mm v délce 6 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o vnitřním průměru 150 mm v délce 301 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek, přepojení uličních vpustí a rekonstrukce 11 revizních kanalizačních šachet na trase.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 20. února 2014. Vlastní práce budou zahájeny v pondělí 24. března 2014. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. května 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2014 naplánováno v této kategorii 19 staveb za 89,1 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 98,1 milionů korun.

Naše voda, ilustrační foto

Související rubriky: Vodovody a kanalizace