Problematická místa na tocích v povodí Moravy jsou bez ledových bariér

Aktualizováno 26. února 2013 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Toky v povodí Moravy zůstávají vesměs bez ledových jevů, pouze v horních úsecích toků se vyskytuje zámrz do5 cm. Nadále zůstávají zamrzlé jezové zdrže a vodní plochy, s tloušťkou ledu do 20 cm, uvádí pravidelná týdenní zpráva Povodí Moravy.

Místa časté tvorby ledových bariér jsou v současnosti volné a bez zjištěných problémů. Vzhledem k oteplení se předpokládá postupné roztávání ledů a ubývání ledové celiny.

V důsledku tvorby ledových jevů ale může docházet ve vodoměrných profilech ke vzdouvání hladin a ovlivňování vyhodnocování průtoků vodoměrnými stanicemi.

Naše voda

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině