Probíhá rekonstrukce vodovodního přivaděče Lišnice – Koporeč

Aktualizováno 8. července 2013 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

vodovodni trubky2

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Mostecku rekonstrukci vodovodního přivaděče z Lišnice do Koporeče. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovodní přivaděč z Lišnice do Koporeče délky 1185 metrů je z nechráněné oceli průměru 150 mm. Byl uveden do provozu roku 1971. Dnes je silně zkorodovaný a na hranici své životnosti. Opakované poruchy v posledních letech způsobují problémy v navazujících připojených obcích.

V Lišnici byl jeden úsek přivaděče již v roce 1996 rekonstruován. V rámci nynější investiční akce SVS dojde k rekonstrukci dvou úseků přivaděče v souhrnné délce 729,5 metrů. Bude použito potrubí z polyetylénu PE průměru 160 mm. Rekonstrukce bude provedena výkopovou metodou s pokládkou do bezpískového lože. Stavba bude realizována po úsecích 50 – 100m. Při výstavbě každého úseku bude vodovodní přivaděč provizorně přemostěn potrubím o průměru 125 mm. Na trase rekonstruovaného vodovodu budou instalovány 2 sekční šoupata, na začátku a na konci. Na začátku a na konci rekonstruované trasy budou také umístěny podzemní hydranty.

Trasa rekonstrukce kříží potok Srpinu, ten bude překonán přemostěním, které bude řešeno pomocí ocelového potrubí částečně podepřeného betonovými patkami na březích potoka, částečně neseno na konzolách sousedního mostu. Dále v místě křížení s komunikací dojde k řízenému protlaku. Při této technologii nejsou potřeba velké startovací a cílové jámy, ale pouze montážní jámy menšího rozsahu pro napojení na pokračující úseky potrubí.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 18. června 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 29 staveb za celkových 112 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 201 milionů korun (vč. významné strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Meziboří).

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace