Probíhá rekonstrukce přivaděče pro Bžany – Lhenice

26. srpna 2016 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

svs

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Teplicku další plánovanou investiční akci roku 2016 – náhradu nevyhovujícího vodního zdroje pro Lhenice, což je místní část obce Bžany. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Rekonstrukcí více než 900 metrů vodovodního přivaděče z Mošnova a vystrojením automatické tlakové stanice zajistí do budoucna dodávku kvalitní pitné vody pro obyvatele Lhenic z vodního zdroje Bukovice.

 

K zásobování cca 100 obyvatel místní části Lhenice slouží vodní zdroj Lhenice s problematickou kvalitou vody, co se týče tvrdosti, proto SVS rozhodla o vyřazení tohoto zdroje a zajištění kvalitní pitné vody pro obyvatele ze zdroje Bukovice.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci vodovodního přivaděče mezi Mošnovem a Lhenicemi, vedeného v nezpevněné krajnici komunikace a v údolní nivě Lučního potoka, a to za použití potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v celkové délce 906 metrů. Rekonstrukce je realizována v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby bude přepojení stávajících domovních vodovodních přípojek na trase a propojení na navazující vodovod. Bude rovněž provedena rekonstrukce automatické tlakové stanice po stránce stavební i technologické.

Po dokončení stavby bude voda dopravována z Mošnova výtlačným řadem do akumulace v budově vodního zdroje Lhenice, odkud bude čerpána do spotřebiště Lhenice. Pro výhledové rozpásmování Lhenic na levobřežní nižší tlakové pásmo a pravobřežní vyšší tlakové pásmo bude také provedena příprava na rozvodech, a to vybudováním úseku z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm délce 14 metrů, který bude uložen v souběhu s rekonstruovaným přivaděčem.  Závěrem proběhne obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavební práce běží od 32. týdne a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2016.

Je to jedna ze staveb v oblasti strategických investic pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152,1 milionů korun bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace