Probíhá rekonstrukce lapáku štěrku na ČOV Ústí nad Labem – Neštěmice

5. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další letošní plánovanou investiční akci: rekonstrukci lapáku štěrku na centrální čistírně odpadních vod (ČOV) v Ústí nad Labem – Neštěmicích. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka jde o součást plánu obnovy a doplnění dožívajících technologií na čistírnách. V předchozích letech se podle něj SVS prioritně soustředila na strategické investice – celkové rekonstrukce velkých ČOV – aby byly uvedeny do souladu s požadavky nové přísnější legislativy.

Mechanicko-biologická ČOV v Ústí nad Labem – Neštěmicích s projektovanou kapacitou 169 000 EO (ekvivalentních obyvatel) byla uvedena do provozu v polovině 90. let. Zpracovává odpadní komunální a průmyslové vody z krajského města, celkem od cca připojených 81 000 obyvatel, v přepočtu na objem znečištění je to 88 000 EO (ekvivalentních obyvatel). Od uvedení do provozu prošla ČOV postupně několika rekonstrukcemi a doplněním technologie. V roce 2003 proběhla částečná úprava biologické linky. V letech 2005-2006 byla vystrojena třetí usazovací nádrž a čtvrtá aktivační linka. V letech 2010-2011 byla instalována druhá odvodňovací odstředivka kalu. Rekonstrukce dosazovacích nádrží proběhla také v roce 2011. V letech 2011-2012 došlo k výměně šnekových čerpadel.

Stávající mechanický lapák štěrku je z roku 1997. Jde o jednonosníkovou jeřábovou drážku se dvěma kladkostroji pro zdvih a otvírání/zavírání drapáku. Při manipulaci s prázdným drapákem dochází ke zkrutu zdvihových lan a špatné synchronizaci kladkostrojů. Původní lapák bude proto nahrazen hydraulickým, mnohem stabilnějším, spolehlivějším i účinnějším. Součástí stavby bude instalace stavidlového uzávěru na přítoku odpadních vod do ČOV a související doplnění elektroinstalace a návazně i systému řízení.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 17. června 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2013. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 25 staveb za celkových 70 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 78 milionů korun.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace