Pro politiky není téma vody stále dostatečnou prioritou

Aktualizováno 12. června 2015 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

Děčín Labe splavnění stupeň - IMG_7404

Také letos proběhl v Medlově, ve dnech 9. a 10. Června Národní dialog o vodě. Účastníkem byl i Petr Vít z děčínského Spolku Aquarius-Vodnář (SAV), který za spolek zpracoval dojmy letošního Medlova. Nabízíme je i čtenářům portálu Naše voda.

Akce byla věnována tématu, vymezujícímu rámcově letošní diskuzi a otázky spojené s předpokladem, že v průběhu 21. století lze očekávat zintenzivnění výskytu extrémních jevů nepříznivých pro vodní režim krajiny a potřeby společnosti, zejména četnější výskyt povodní a sucha. Je naše krajina/společnost připravena na stávající i budoucí výkyvy srážkové činnosti, změny sezónního chodu odtoku a stále častější projevy hydrologického sucha?

Jednotlivé prezentace naznačily zodpovědné přístupy odborníků z více směrů dané problematiky a také inspirace ze zahraničí. O nepodceňování těchto hrozeb odbornou sférou svědčí i velká účast přítomných. Nemohu si odpustit jeden nepříliš pozitivní poznatek, vlastní dojem, ale patrně dojem i více dalších účastníků, že v jednom ohledu se snahy odborných kruhů nijak významně neposunuly směrem k naslouchání politiků. Respektivě také ne příliš k širší veřejnosti, i když jisté náznaky drobného pohybu v komunální sféře jsou a malé ostrůvky zájmu ve sféře soukromé také.

Právě o reakci veřejnosti na potřeby zlepšení vodních poměrů v ČR (které úzce souvisí se stavem krajiny) zde informovala naše organizace. Shrnutě řečeno, naše společnost je doposud od odborných snah informačně izolovaná. Prezentace SAV vedle převažujících negativních zjištění uvádí i probleskující pozitiva,  analyzuje stav i naznačuje možné kroky ke zlepšení.

Ne vše je špatně – s velkou úlevou jsme zařadili do zprávy o stavu vnímání problematiky vody pozitivní memorandum Severočeského svazu obcí, oficiální prohlášení o podpoře retence vody Okresní Hospodářskou komorou Děčín a rozvíjející se spolupráci s Národní sítí MAS ČR, některými konkrétními MASkami i ORP, příp. s dalšími.

Rádi přidáváme dobrou zprávu, že pořadatelům Národního dialogu o vodě se letos podařilo získat i přednášku zástupce soukromé sféry. Už to samo o sobě naznačuje velké plus, navíc umocněné tím, že se jednalo o zástupce významné firmy organizované ve sdružení s několika dalšími velkými vodními spotřebiteli, vnímajícími nedobrou situaci kolem vody u nás a uvědomující si důležitost aktivního dialogu se státní správou na témata administrativních zátěží, přehodnocení ceospolečenských priorit ad. Jdou ostatním příkladem, jak zisky potřebně dosahovat za současné starosti o prevence a resilienci – přípravu na těžkosti. Je to velkorysé, ale mělo by to být celospolečensky normální. Jinak mimo jiné valíme všechny přeskoky a dluhy na naše následovníky, na příští generace.

Především nutnost spojování odborníků a veřejnosti, teprve přinese ten potřebný posun k realizacím zlepšení, o kterém se vedou debaty na konferencích. Proto odkaz Národního dialogu chceme rozšířit v kontaktování a v komunikaci s dalšími sférami, především veřejného života.

Aby nezůstalo jen u slov – první příležtost byla hned druhý den, kdy v Brandýse nad Labem proběhl jeden ze seminářů Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích, kterého jsem měl možnost se zúčastnit. Manažeři Národní sítě MAS ČR „trefili do černého“, když spolu s odborníky pořádají tyto semináře „o přežití“, které vodu osvětlují vedle jiných významů také jako všepropojující. A tím, že je to počin segmentu komunální sféry, je to dobrá zpráva pro odborníky, účastníky diskuzí z Medlova i pro občany.

Petr Vít, Spolek Aquarius-Vodnář (SAV), ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

 

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině