Přívalová voda řádila ve čtvrtek i na Svitavsku

1. srpna 2014 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

velka voda

Svitavy postihl ve čtvrtek 31. července od ranních až do odpoledních hodin prudký a dlouho trvající déšť. Uvedl to Václav Košňar z Městského úřadu Svitavy.

Vlivem přívalu velkého množství srážek v krátkém čase se zvedla hladina vody v korytě řeky Svitavy a jejích přítoků. Hlásný systém zaznamenal, že napršelo 118,9 mm s tím, že celkový roční úhrn pro naši oblast je 591,9 mm. Z toho je zřejmé, že napršela více než 1/6 vody z celkového ročního úhrnu srážek. K přelití koryta vodního toku ve Svitavách ale nedošlo, koryta zvýšené množství srážek odvedla. Ve Svitavách byly pouze řešeny lokální problémy v exponovaných místech, kde došlo k zaplavení níže položených míst, sklepů a přehlcení kanalizace, na sedmi místech byly umístěny protipovodňové pytle. Nejvíce postiženými lokalitami byly ulice Bezručova a U Mlýna.

V dopoledních hodinách byla aktivována Povodňová komise, aby v návaznosti na zhoršující se situaci v celém území vyhlásila II. stupeň povodňové aktivity. Strážníci městské policie celou situaci monitorovali, pomáhali řešit nastalé problémy a případně zajišťovali pomoc. Byl nasazen i Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy.

Jinak to vypadalo v Hradci nad Svitavou a v Březové nad Svitavou, kde se voda z koryt rozlila. Bylo nutné situaci řešit a ve večerních hodinách Svitavy poskytly Březové n. S. 250 protipovodňových pytlů.

Naše voda

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině