Přítoky do východočeských přehrad jsou stále nízké

16. září 2015 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

vrch

I přes četnější srážky v minulých týdnech stále platí, že na většině nádrží  v povodí Labe (vodárenské nádrže Vrchlice, Souš, Josefův Důl a nevodárenské Pastviny, Les Království, Pařížov) je v řadě od roku 1978 zaznamenáván výrazně nejmenší objem přítoku pro období od 1. května do 11. září. Oznámila to Jana Burianová v pravidelné zprávě podniku Povodí Labe.

Také na dalších dlouhodobě sledovaných nádržích lze objem přítoku ve vegetačním období (1. 5. – 11. 9.) hodnotit jako druhý nejmenší.

Přítoky do všech nádrží jsou velmi nízké a z toho vyplývá i nižší látkový vnos, na většině nádrží je jakost vody stabilizovaná. I když je na všech nádržích zaznamenán pokles hladiny řádově ve stovkách centimetrů, nikde snížení hladiny zatím nebylo tak velké, aby výrazně ovlivnilo jakost vody.

Naše voda, foto: wikimedia commons, JirkaSv

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině