Přístup k Pančavskému vodopádu je po celý červenec uzavřený

1. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

Pancavsky_waterfall_2010

Krkonošská červeně značená turistická cesta ze Zlatého návrší k Labské boudě po hraně Labského dolu bude od dnešního dne plánovaně do 30. června uzavřena. Oznámil to mluvčí KRNAP Radek Drahný.

Důvodem je výstavba dřevěného povalového chodníku mezi Hančovým pomníkem a vodopádem Pančavy.

Po dobu stavebních prací se tak turisté nebudou moci dostat k Pančavskému vodopádu. Úsek, kde budou stavební práce probíhat, nebude možné ani obejít, protože se jedná o oblast 1. zóny KRNAP se zákazem vstupu mimo značené cesty. Prameniště, kvůli kterému poval stavíme, by bylo vyšlapáváním dalších cestiček poničeno. Ostatní cesty k Labské boudě či k prameni Labe budou volně přístupné.

Stavbu povalového chodníku v místě, kde turistická cesta prochází prameništěm, si vyžádaly opakované náročné opravy cesty, kterou právě tekoucí voda pravidelně ničila. Výstavbou dřevěného povalového chodníku navíc odstraníme překážku, která předělovala prameniště. Prakticky se jedná o podobný zásah, jako když jsme povalových chodníkem před lety nahradili vápencovou cestu přes Úpské rašeliniště..

Předpokládáme, že povalový chodník stihneme postavit dříve, a tudíž i uzavírka skončí dříve. Prosíme ale návštěvníky, aby zákaz vstupu respektovali. Po trase se bude pohybovat technika a hrozí nebezpečí úrazu. Navíc by vstup turistů na staveniště výrazně zpomalil práce a ohrozil by zajištění otevření na hlavní sezónu.

Výstavba povalu je součástí projektu Stabilizace vodního režimu vybraných oblastí Krkonošského národního parku financovaného prostředky z Operačního programu Životní prostředí.

Naše voda, foto: wikimedia commons, Jakub Jaros

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině