Příští týden proběhne v Praze seminář o novele vodního zákona

5. března 2012 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

Ceska-Lipa-COV2

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství pořádá pro zájemce odborný seminář „Novela vodního zákona a vztah vodního a stavebního zákona“. Informovala o tom Eva Podlešáková jako organizační garant akce.

Seminář se podle jejích údajů koná v úterý 13. března od 9.00 hodin v prostorách Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1. Mezi témata, o kterých budou účastníci informováni, patří mimo jiné postavení a působnost dotčených orgánů v jednotlivých povolovacích řízeních, podmínky územní rozhodování, zkrácené řízení, územní souhlas, stavební práce bez územního rozhodnutí a územního souhlasu, ohlašování vodních děl či postup vodoprávního úřadu v řízení o povolení stavby.

Seminář je určen zejména pro vodoprávní úřady a podnikatele.

Naše voda

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace