Přírodní koupaliště Babylon bude bez bahna

Aktualizováno 17. května 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

Na Domažlicku finišují práce spojené s odbahněním přírodního koupaliště Babylon. Uvedl to dnes ve své zpravodajské relaci Český rozhlas Plzeň.

Z dvanáctihektarového rybníka bylo vytěženo a odvezeno více než 52 000 m3 bahna, dno rybníka bylo upraveno a začalo se s napouštěním vody. To ale muselo být přerušeno kvůli závadě na starém výpustním potrubí. Odbahnění rybníka Babylon přišlo
na 35 milionů korun, z toho 32 milionů korun činila dotace z ministerstva zemědělství.

URL|http://www.rozhlas.cz/_zprava/893600

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině