Přípravy na stavby přehrady v Nových Heřminovech pokračují

4. června 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

Heřmínovy 4825febe7fee5a5269190000

V rámci přípravy investičního záměru na stavbu přehrady v Nových Heřminovech pokračuje majetkové vypořádání stavbou dotčených nemovitostí. Informuje o tom server infoportály.cz.

V současnosti se vyřizují demoliční výměry a po jejich vyřízení a výběru dodavatele prací budou pravděpodobně na přelomu letošního léta a podzimu stavby zbořeny. Jedná se přitom pouze o řešení konkrétních problémových staveb. „Celé opatření je rozděleno na řadu samostatných staveb – opatření na tocích, revitalizace, suché nádrže, dopravní stavby a podobně – mezi něž patří také stavba přehrady v Nových Heřminovech. Zatímco v letech 2009 až 2011 probíhaly výkupy výhradně v území budoucí zátopy přehrady, od roku 2012 se oblast výkupů rozšířila i na další území pro řešení ostatních staveb,“ vysvětluje tiskový mluvčí státního podniku Povodí Odry Čestmír Vlček s tím, že v letošním roce budou probíhat výkupy zejména na území Zátora, kde se jedná o přípravu dvou staveb z kategorie opatření na tocích (stavby budou hrazeny z programu protipovodňové prevence – III. etapa) a současně smluvní řešení budoucích výkupů pro dvě revitalizace na území Zátora a Brantic (stavby budou hrazeny z Operačního programu Životní prostředí).

„Jelikož jsme se setkali v souvislosti s postupem majetkoprávní přípravy zejména na území Nových Heřminov se zkreslenými informacemi, které se týkaly připravované demolice některých objektů, je nutné uvést skutečnost na pravou míru. Státní podnik Povodí Odry u vykupovaných nemovitostí v rámci přípravy stavby budoucí přehrady a dalších staveb uzavírá současně s kupní smlouvou také smlouvu o zřízení věcného břemene, na jejímž základě bývalí vlastníci mohou vykoupené nemovitosti i nadále užívat v nezměněné podobě do doby, než je podnik vyzve k vydání nemovitostí z důvodu zahájení stavebních prací v daném území, nebo do doby, kdy sami požádají o zrušení uvedeného věcného břemene. Tímto postupem je naplněno usnesení vlády v tom, že vlastníci prodaných nemovitostí mají k dispozici peníze a také dostatek času na pořízení nové, náhradní nemovitosti za nemovitost vykoupenou,“ objasňuje Čestmír Vlček a pokračuje: „Ve třech konkrétních případech prodávající popsané věcné břemeno neměli zájem při prodeji nemovitostí uzavřít, neboť tyto nemovitosti neužívali ani před jejich prodejem, popř. toto věcné břemeno přesto, že bylo uzavřeno, nevyužívali a bylo tedy na základě vzájemné dohody zrušeno. Jelikož tyto objekty bez stálých uživatelů je obtížné uhlídat před nenechavci, a také proto, že všechny objekty jsou vykupovány s cílem jejich budoucí demolice, rozhodl se majitel v těchto případech přistoupit k demolici již nyní.“

Zdroj: www.infoportaly.cz

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka