Příprava revitalizace Stříbrného jezera pokračuje

12. února 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

061220133129

Stříbrné jezero v Opavě je oblíbeným přírodním koupalištěm nejen většiny Opavanů, ale i obyvatel okolních měst a obcí včetně sousedního Polska. V uplynulých letech radnice připravovala plán revitalizace této vyhledávané lokality. Byly vypracovány příslušné stupně projektové dokumentace, které zpracovalo sdružení STUDIO-D+T Opava. O tom, jak projekt pokračuje, informovala mluvčí Opavy Lada Dobrovolná.

„Na tuto revitalizaci je vydáno pravomocné územní rozhodnutí, nyní budou zahájena jednotlivá stavební řízení,“ uvedl náměstek opavského primátora Dalibor Halátek s tím, že město by chtělo příslušná povolení získat do poloviny tohoto roku.„ Kdy začnou samotné práce zatím nevíme. Ve chvíli, kdy předáme pravomocná stavební povolení, může stát začít připravovat výběrové řízení na zhotovitele a poté zahájit i realizaci tohoto projektu. Bude však záležet na jeho pružnosti.,“ dodal Halátek.

Hlavní součástí první etapy projektu je výstavba chybějící dopravní a technické infrastruktury, zejména zajištění bezpečného přístupu pro chodce a cyklisty. Cílem jsou rovněž opatření, která povedou k usměrnění a zlepšení rekreačních funkcí jihozápadní části této lokality mezi jezerem a silnicí. Toto území je nejvíce návštěvníky využíváno. Území severně a východně od jezera včetně břehů nebude touto etapou dotčeno vůbec.

„V rámci projektu je navržena lávka přes řeku Opavu, která umožní propojení tohoto území s Městskými sady. Pod ulicí Rolnická u zastávek MHD bude pro zajištění bezpečnosti pěších vybudován podchod,“ doplňuje stěžejní momenty projektu primátorův náměstek.

Terénní úpravy se soustředí výhradně na modelace terénu, kterými bude částečně chráněno území pro menší děti od rušné komunikace. Přilehlé břehy jezera budou upraveny tak, aby byly přirozené. Počet vstupů do vody bude snížen, budou však bezpečnější a k prospěchu čistoty vody.

„Počítá se s instalací bezpečnostních plovoucích mol, která zvýší bezpečnost plavců. Ta budou umístěna v bezprostřední blízkosti pláží a v místě bývalých ostrůvků. Ve východní zátoce budou umístěny plovoucí ostrůvky, které zlepší podmínky pro život a rozmnožování vodního ptactva,“ dodává Martin Dostál z odboru rozvoje města a strategického plánování.

Práce bude převážně hradit stát v rámci revitalizace po někdejší důlní činnosti. Náklady jsou podle stavební dokumentace odhadovány na 82 miliónů korun bez DPH.

Tento záměr opavské radnice byl již v roce 2010 byl zkoumaný z hlediska jeho dopadů na životní prostředí. Lokalita Stříbrného jezera byla posouzena autorizovaným specialistou Leo Burešem.

Záměr města byl nakonec vyhodnocen jako citlivý k prostředí, v některých částech okolí jezera dojde dokonce k jeho zlepšení. „Experti konstatovali, že pokud budou provedena některá kompenzační opatření, nebude mít revitalizace na území negativní dopad,“ uzavřel Martin Dostál.

Naše voda, ilustrační foto

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině