Prioritou ministerstva zemědělství je zkvalitnění protipovodňových opatření

22. března 2012 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

DCF 1.0

Protipovodňová opatření, aktuální informace o vodním hospodářství a finanční podpora na vodovody a kanalizace byly na programu setkání vodohospodářů u příležitosti dnešního Světového dne vody. Uvedla to dnes ředitelka komunikace ministerstva zemědělství Kateřina Böhmová.

Účastníci jednání, které se konalo v Národním domě na pražských Vinohradech, si podle ní také připomněli 10 let od katastrofálních povodní v povodí Vltavy a Labe v roce 2002 a 15 let od první katastrofické povodně na Moravě.

Povodně způsobily v České republice za posledních 14 let škody za více než 170 miliard korun a vyžádaly si 123 lidských životů. „V první etapě programu Prevence před povodněmi, tedy v letech 2002 až 2007, bylo realizováno 435 akcí za zhruba 4 miliardy korun. To znamená ochranu přes 315 tisíc obyvatel a majetku v hodnotě více než 240 miliard korun,“ říká ministr zemědělství Petr Bendl.

Na období let 2007 až 2013 bylo v programu Podpora prevence před povodněmi II zabezpečeno kolem 11 miliard korun. V rámci programu Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží pak bylo na stejné období zhruba 3,2 miliardy korun. Ve zvyšování protipovodňové ochrany je nutno pokračovat i po roce 2013. Tato uvažovaná takzvaná III. etapa programu Prevence před povodněmi má být výrazně orientována na zvýšení retenční schopnosti území podél vodních toků s využitím prostorů v poldrech křízeným rozlivům povodňových průtoků, včetně úprav v krajině.

Prioritou z hlediska protipovodňové ochrany je Povodí Bečvy, které, pokud jde o povodňová rizika v Česku, patří mezi nejexponovanější území. Vážné škody tam způsobila velká povodeň v roce 1997 i menší v roce 2010. Výsledkem Studie proveditelnosti protipovodňové ochrany v povodí Bečvy je soubor čtrnácti staveb protipovodňových opatření s minimálními zásahy do koryta Bečvy nebo do zástavby měst a obcí, který chrání vždy jen zastavěná území. Studie také prokázala, že pro další zvýšení úrovně protipovodňové ochrany daného území na hodnotu stoleté vody respektive úrovně povodně z roku 1997, bude nutné zřídit nad Teplicemi suchou nádrž o celkovém retenčním objemu 35 milionů metrů krychlových.

Pokud jde o vodovody a kanalizace, byla loni v rámci dvou programů ministerstva zemědělství na výstavbu a obnovu jejich infrastruktury poskytnuta podpora kolem 2,2 miliardy korun, a to formou dotací i zvýhodněných úvěrů. Z podprogramů opatření zaměřených na vodovody bylo v roce 2011 podpořeno ze státního rozpočtu 121 akcí za zhruba 477 milionů korun, v rámci opatření zaměřených na kanalizace 156 akcí za 1,63 miliardy korun.

Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace