Přijďte na Den otevřených dveří na Kameničku

1. července 2014 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Přehrady a vodní díla

kameniclka

Povodí Ohře zve zájemce na Den otevřených dveří. Tradičně tak umožňuje široké veřejnosti nahlédnout pod pokličku naší práce, zejména vstup do jinak nepřístupných částí objektů. Již v červenci půjde o Vodní dílo Kamenička, sdělil mluvčí povodí Jan Svejkovský.

V letošním roce tomu tak bude Den otevřených dveří ve dvou termínech:

1. 12. července 2014 bude den otevřených dveří na VD Kamenička –http://www.poh.cz/aktuality/files/den_otevrenych_dveri_2014.pdf, bude otevřena i Úpravna

vody III. mlýn, která je ve správě SčVK,

2. 13. září 2014 bude den otevřených dveří na dalších vodních dílech.

Desatero k zajištění bezpečnosti při provádění exkurzí vodních děl

Účastníci jsou povinni:

1. Dbát pokynů průvodce Povodí Ohře, státní podnik.

2. Dodržovat platné právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při pobytu na vodním díle.

3. Řídit se zásadami bezpečného chování. Za dodržování zásad bezpečného chování u osob mladších 18 let je odpovědný jejich doprovod.

4. Dodržovat nařízení, příkazy a zákazy bezpečnostních značek a symbolů.

5. K pohybu uvnitř nebo na vodním díle používat výhradě určené komunikace, cesty, držet se se svojí skupinou a nenahýbat se přes zábradlí a zábrany.

6. Při exkurzi nekouřit, nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, nevstupovat pod jejich vlivem do objektu vodního díla.

7. Ohlásit průvodci nedostatky a závady, které mohou mít nepříznivý vliv na bezpečnost pobytu v objektu vodního díla.

8. Nezapínat a nevypínat elektrická zařízení a svévolně nezasahovat do elektro instalací, krytů a bezpečnostních prvků zařízení a nedotýkat se technologických zařízení.

9. Nevstupovat na přechodové lávky nebo žebříky pokud je na nich další osoba.

10. Okamžitě opustit vodní dílo na výzvu průvodce.

Naše voda, foto: wikimedia commons, ProfessorX

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Vodovody a kanalizace