Příbram kvůli nejasnostem nechce zaplatit 1.SčV práce za 6 milionů

Aktualizováno 2. února 2015 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Vodovody a kanalizace

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Příbram odmítla zaplatit vodohospodářské společnosti 1.SčV více než šest milionů korun za práce, které schválilo ještě předchozí vedení města.

Bývalý starosta Pavel Pikrt (dříve ČSSD) kvůli údajným nejasnostem záležitost pozastavil, noví zastupitelé pak dřívější usnesení zrušili. Podle starosty Jindřicha Vařeky (ANO) není příslušná dokumentace v takovém stavu, aby práce bylo možné zaplatit, sdělila ČTK mluvčí radnice Pavlína Svobodová. Podle mluvčí 1.SčV Kristiny Blaszczykové bude věc posuzovat soudní znalec.

Podle Svobodové se spor vede o faktury za údajně provedené opravy v čistírně odpadních vod, za plošnou výměnu poklopů na kanalizačních šachtách a za havarijní opravy vodovodních a kanalizačních řadů ve městě. Blaszczyková namítla, že nešlo o faktury, ale o seznam už provedených nebo teprve navrhovaných prací určený k odsouhlasení a případnému proplacení. „V předmětné záležitosti probíhá intenzivní jednání s vedením města, přičemž bylo dohodnuto přezkoumání oprávněnosti jednotlivých prací včetně výše ceny soudním znalcem,“ uvedla Blaszczyková.

Vařeka tvrdí, že z dokumentů není v některých případech patrné, zda práce už byly provedeny či zda jde jen o záměr. Práce navíc podle starosty nebyly nikým z města převzaty, respektive nesvědčí o tom žádný zápis. Fotodokumentace prý časově nesedí, v některých případech byly přiloženy fotografie údajně dřívějšího data než havárie, kterých se týkaly. Průvodní dopisy k haváriím byly podle starosty vyhotoveny dodatečně, s velkou pravděpodobností až v září či říjnu 2014, přestože některé havárie se staly v dubnu. Kvůli tomu je prý dokumentace podle Vařeky plná nesrovnalostí.

Bývalá rada v čele s Pikrtem práce schválila loni na podzim a tehdejší starosta krátce poté příslušná usnesení pozastavil. Využil tak ustanovení zákona o obcích, podle něhož může starosta pozastavit výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Podle Pikrta nebyl dostatečně specifikován stupeň zhoršení technického stavu nebo provozuschopnosti vodohospodářského majetku.

Zdroj: ČTK, foto: wikimedia commons, Okino

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace