Při obavě z povodní mají lidé kontaktovat obecní úřad

Aktualizováno 3. června 2011 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

100_9216 k povodním

Zejména v teplém letním období roste riziko nenadálých přívalových dešťů a následných „bleskových lokálních povodní“. Jak je to tedy s takzvanými povodňovými linkami a možnostmi, jak hlásit riziko povodní?

Podle Petra Kučery z odboru vnějších vztahů Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) je pojem povodňová linka používán v souvislosti s vyrozuměním (upozorněním) na povodňové nebezpečí nebo výskyt povodně a uveden v povodňovém plánu pro daný územní celek. Pokud není uvedeno, pak platí telefonní spojení uvedené v povodňovém plánu, většinou na tajemníka nebo předsedu povodňové komise. Nepřetržitou službu má HZS, proto je s GŘ HZS uzavřena dohoda o předávání předpovědních a varovných zpráv Českého hydrometelogického úřadu (ČHMÚ) prostřednictvím jejich krajských pracovišť v souladu s Metodickým pokynem MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby odpovědným pracovníkům povodňových orgánů. Pokud mají lidé pocit, že se blíží povodeň, měli by podle Kučery kontaktovat obecní úřad, neboť obec je odpovědna za včasné varování obyvatel v územním obvodu obce. Aktuální informace o povodňovém nebezpečí či povodních lze získat na webových stránkách ČHMÚ (http://hydro.chmi.cz).

Petr Havel

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině