Při akci „Ukliďme Česko“ se v Brně nasbíralo na 50 tun odpadu

17. května 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

odpad

Celkem 42 tun odpadu odvezly posádky firmy SAKO Brno ze 101 shromažďovacích míst, kde byl uložen odpad po úklidové akci „Ukliďme Česko“. Informuje o tom ekologický server enviweb.

K uvedenému množství je také třeba připočítat několik tun odpadu z čištění skládky ve VKP Červený kopec, kde byl svou rukou nápomocen i primátor statutárního města Brna a odpady umístěny do kontejneru firmy KAISER, dostaneme se tak na pěkných 50 tun. Proč ale tyto odpady neskončily tam, kde měly, čili ve sběrných střediscích nebo v popelnici je otázka, na kterou je mnoho odpovědí.

Jisté je, že spoustu odpadů produkují lidé bez domova, nepřizpůsobiví občané, ale také někteří nepořádní a líní živnostnící a meloucháři či zloději aut apod. K úspěchu akce přispěla spolupráce organizátorů akce, řady dobrovolníků, MMB, MČ, SAKO Brno a v neposlední řadě také příslušníků Městské policie Brno, kteří nasbírali cca 4 kontejnery odpadu. Doufejme, že příští rok bude skládek opět o něco méně a lidé se naučí využívat maximálně sběrná střediska, jež jsou nadále vylepšována a sortiment odebíraných odpadů i na základě připomínek Komise ŽP RMB dále rozšířen. Ti, kdo nezachází s odpady dle zákona, se stávají předmětem stále častějších kontrol MMB či inspekce a jsou také po zásluze odměněni příslušnými pokutami.

ZDROJ: Enviweb, ilustrační foto archiv Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě