Prestižní Cenu Josefa Vavrouška získali ochránce Šumavy a vizionář ze Slavkova

Aktualizováno 7. června 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Libor Musil LIKO-s

Cenu Josefa Vavrouška dnes v Hrzánském paláci v Praze převzali Jaromír Bláha a Libor Musil. Informoval o tom ředitel komunikace Nadace Partnerství Martin Gillár.

Cenu Josefa Vavrouška uděluje Nadace Partnerství za konkrétní činy pro životní prostředí. Komise letos vybrala dvě nepřehlédnutelné a zcela výjimečné osobnosti. Za dlouhodobý přínos letos obdrží cenu Jaromír Bláha, dlouholetý člen Hnutí Duha, který se významně podílel na ochraně šumavské divočiny. Cena za významný ekologický počin putuje do rukou podnikatele a vizionáře Libora Musila, jehož firma LIKO-s je pionýrem ve vývoji zelených fasád pro výrobní haly a budovy. „Letošní jednání poroty nebylo vůbec jednoduché, protože významných kandidátů bylo hned několik. Myslím, že v případě Jaromíra Bláhy porota ocenila i nedávný úspěch přijetí novely zákona o ochraně národních parků,“ říká ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

Jaromír Bláha dosáhl za více jak pětadvacet let práce v ochraně přírody řady úspěchů. Bojoval proti výstavbě gigantického rekreačního střediska Rajchéřov u Landštejna v České Kanadě, založil a vedl program ochrany lesů v Hnutí Duha, je spoluzakladatelem projektu vlčích a rysích hlídek a spoluautorem Záchranného programu pro velké šelmy v ČR. Inicioval zavedení certifikace zdravého lesního hospodaření systémem FSC u nás a podílel se i na přípravě českých národních standardů šetrného lesního hospodaření a na přípravě Národního lesnického programu pro roky 2007–2013.

V kategorii za významný ekologický počin, která se udělovala letos teprve podruhé, navázal na loňské vítězství Daniela Pitka další podnikatel Libor Musil ze Slavkova u Brna. „Libor Musil je vizionář, který v podnikání prosazuje ekologické technologie. Areál firmy je unikátní ukázkou využití šetrných technologií, zelených fasád, kořenových čistíren a uzavřeného koloběhu vody. Liborova výjimečnost je i v jeho schopnosti spolupracovat při naplňování svých vizí s nejlepšími odborníky, dělit se o svoje zkušenosti a velmi dobře komunikovat smysl a přínosy ekologických řešení,“ vysvětluje ředitel Kundrata.

„Česká krajina se likviduje halami,“ řekl v jednom z nedávných rozhovor pro týdeník EURO Musil. „Podle údajů, které jsem četl, se denně zastaví více než deset hektarů půdy a většinu z toho dělají haly. A když na ně padne voda, tak je v pár vteřinách v řece a to všechno letí pryč. Přitom voda je život!“ I to byl jeden z impulzů, které dovedly jeho firmu LIKO-s k vývoji šetrných hal a administrativních budov.

Sama Cena Josefa Vavrouška je spjata se jménem předního českého ekologa a zároveň federálního ministra životního prostředí, který v roce 1995 tragicky zahynul pod lavinou. Josef Vavroušek byl jedním z hlavních protagonistů konceptu trvale udržitelného rozvoje nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy.

Více informací najdete na www.cenajosefavavrouska.cz

Naše voda, foto (Libor Musil) archiv

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině