I přes povodně chtějí firmy dokončit revitalizaci Jordánu v termínu

Aktualizováno 25. června 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Rybářství a rybníkářství

DSCN713

Přestože na Jordáně došlo kvůli nepřízni počasí ke zdržení prací, dodavatelské firmy oznámily, že pokud se „znormalizuje“ počasí, předpokládají dokončit projekt Obnova rybníku Jordán v původně plánovaném termínu k 31. červenci 2014. Uvedla to táborská radnice.

Voda z Jordánu byla od soboty převáděna za pomoci čerpadel přes vodopád do Tismenického potoka, na kterém byla obnovena sedimentační hrázka poškozená při nedávných povodních. V důsledku trvalého deště bylo čerpání přerušeno a voda je opět vypouštěna štolou. To znamená, že nejde pracovat ve štolách a šachtě uzávěrů.

Jakmile přestane pršet, budou zahájeny práce na sanaci sesunutého svahu pod sladovnou. V plánu je čištění tlakové štoly a šachty uzávěrů, budování odvodňovacích kanálů, příjezdových komunikací, přemisťování sedimentu na mezideponii i jeho transport na úložiště Hůrka. „Transport je po dobu dešťů přerušen. Obnoven bude předpokládáme koncem týdne. Zároveň je vytvářena retenční kapacita v Košíně, na maximálním odtoku je i voda z Malého Jordánu. V souvislosti se současným počasím je na místě připomenout, že Jordán je i v režimu staveniště schopen zadržovat v případě potřeby velké množství vody, přítékající z rozsáhlého území povodí,“ oznámila radnice.

Zdroj a foto: město Tábor

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Rybářství a rybníkářství