I přes napadlý sníh přetrvává v povodí Moravy sucho

Aktualizováno 6. ledna 2016 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Bečva-štěrk - foto PMO

Průtoky ve vodních tocích jsou v porovnání s dlouhodobými lednovými průměry nyní i nadále podprůměrné a dosahují většinou jen 20-50 % normálu. Nejhorší situace je v horním povodí řeky Moravy a řeky Bečvy, vyšší vodnosti vykazují toky v povodí Dyje. Uvedla to mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Přítoky do vodních nádrží zůstávají podprůměrné, což způsobuje také poklesy hladin. „Po příznivější hydrologické situaci na konci roku, kdy se nám podařilo navýšit zásobní objemy nádrží, dochází opět k jejich postupnému snižování. Například denní pokles hladiny ve vodní nádrži Vír je 4cm a vodní nádrži Vranov 2cm. Naplněnost nádrží se tak aktuálně pohybuje v rozmezí 70-90%“, říká generální ředitel Jan Hodovský a dodává: „Přispívají tomu také nízké teploty, které způsobují postupné zamrzání toků v horských oblastech. Minimální průtoky v tocích tak stále pomáhají zajistit přehrady, díky kterým nedochází k omezování schválených odběrů.“

Aktuální předpověď počasí pro nejbližší dny udává, že hladiny sledovaných toků budou i nadále většinou setrvalé, případně jen slabě rozkolísané. „V případě další suché zimy, tedy období bez srážek a sněhu, budeme v létě velmi intenzivně pociťovat negativní dopady na zdroje vody“, doplňuje generální ředitel.

Naše voda, ilustrační foto

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině