Přeprava plavidel přes vodní díla Orlík, Kamýk a slapy začne zítra

27. dubna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

transport loď Orlík 1

Státní podnik Povodí Vltavy dnes potvrdil zahájení přepravy plavidel přes vodní díla Orlík, Kamýk a Slapy od pátku 28. dubna 2017 od 8.00 hodin, dle provozní doby proplavovacích zařízení uvedených vodních děl. Informoval o tom mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

„Vzhledem k příznivé hydrologické a provozní situaci, zahájíme v letošním roce proplavování plavidel dříve, než je uvedeno v informaci Státní plavební správy č. 7/2017 o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě,“ upřesňuje generální ředitel podniku Petr Kubala, a dodává, „abychom umožnili přepravu na plánované slavnostní otevření plavební komory na jezu Hněvkovice, rozšíříme obvyklou pracovní dobu přepravy přes vodní dílo Slapy o čtvrtek 18. května a úterý 23. května 2017 v obvyklém čase, tedy od 8.00 hodin do 18.00 hodin.

Naše voda, foto (transport lodí) archiv Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině