Přemostění řeky Svitavy povede ke zlepšení dopravní situace

6. dubna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

řeka Svitava

Hejtman Michal Hašek a starosta Blanska Ivo Polák v úterý 5. dubna 2016  podepsali společné memorandum kraje a města o přípravě významné dopravní investice kraje – přemostění Svitavy a přeložení krajské komunikace. Informovala o tom mluvčí kraje Eliška Holešinská Windová.

„Jde o přemostění řeky Svitavy z komunikace Svitavská na ulici Brněnskou. Řešení tohoto problému je pro Blansko důležité a zásadní. Usnadní život podnikatelům, kteří jsou v průmyslové zóně. Dále budou mít občané  lepší komfort, protože dosud především složky integrovaného záchranného systému  z hlediska provozu železnice mají velmi obtížný přístup na Staré Blansko. Memorandum vymezuje jednotlivé postupy kraje i města tak, aby  byl tento investiční záměr naplněn,“ řekl starosta Ivo Polák.

„Kraj i město mají vážný zájem na přípravě této strategické stavby, Blansko na tuto dopravní stavbu čeká desítky let. Za Jihomoravský kraj jsme připraveni k maximální součinnosti. Rozpočtové nároky budou velké, jde o investici ve stovkách milionů korun. Budeme jednat s vládou o pokračování  dotačního programu ze Státního fondu dopravní infrastruktury, druhý možný zdroj financování vidíme v realokaci peněz v rámci Operačního programu Doprava. Toto vidím jako možnosti, které kraj rozhodně využije, k tomu přidá prostředky z vlastního rozpočtu. Věřím, že v roce 2018 budeme připraveni na vyhlášení výběrového řízení a následně realizaci této významné dopravní stavby. Memorandem jsme si rozdělili úkoly pro přípravu tohoto investičního záměru včetně výkupu pozemků a pořízení projektové dokumentace a kraj po zajištění financování bude akci okamžitě realizovat,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda (Svitava)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla