Přehrady Koryčany, Karolinka a Hubenov navštívila téměř tisícovka návštěvníků

24. března 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

VD Karolinka

Den otevřených dveří na přehradách Povodí Moravy výrazně přispěl k informovanosti široké veřejnosti o přehradách i činnosti Povodí. Konstatovala to dnes mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Nedávno zrekonstruovanou vodárenskou nádrž Karolinka, která patří dlouhodobě z hlediska kvality vody k nejlépe hodnoceným přehradám v České republice, navštívilo podle mluvčí téměř 700 lidí. Prohlídky vodního díla byly zaměřeny především na širokou veřejnost, účastníci obdrželi letáček se základními údaji o vodárenské nádrži, který byl při této příležitosti vydán. Návštěvníci si prohlédli jednotlivé části vodního díla, především nedávno zrekonstruovanou hráz, ale i strojovnu regulačních uzávěrů a malou vodní elektrárnu. K nejzajímavějším částem prohlídky patřil vstup do stísněných prostor štoly spodních výpustí a dolní strojovny ve věžovém objektu.

Přehrada Koryčany byla postavena v padesátých letech minulého století, kdy se hledaly nové zdroje vody pro rozvíjející se průmysl. Hráz je sypaná z různých materiálů, což byla v povodí Moravy dosud nepoužitá konstrukce. Tyto a další informace si přišlo poslechnout na den otevřených dveří přes 200 lidí.

Třetí z veřejnosti zpřístupněných objektů, vodárenská nádrž Hubenov na Maršovském potoce patří mezi díla, která byla postavena ve druhé polovině minulého století k zajištění dostatku vody pro Jihlavsko. V sobotu ji navštívilo přes 70 lidí, kteří se od průvodce dozvěděli, že denně odtud proudí přes moderní úpravnu v Hosově 8,5 až 10,5 tisíc kubíků vody.

Naše voda, ilustrační foto Povodí Moravy

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství