Přehradu Klíčava čeká oprava za sto milionů korun

Aktualizováno 24. června 2015 | Rubrika: Přehrady a vodní díla

Vodní_nádrž_Klíčava

Přehradu Klíčava na Rakovnicku čeká oprava technologií za sto milionů korun. Vodou z přehrady je zásobováno zhruba 20.000 obyvatel z Kladenska a Rakovnicka. Oprava by měla začít a zaroveň i být dokončena příští rok.

Novinářům to při návštěvě přehrady řekl hrázný Jiří Kos z Povodí Vltavy. Hrázným byl na Klíčavě i jeho otec a možná se jím stane i jeho syn. Klíčava leží přímo u Lánské obory.

Součástí opravy bude vybourání výpustního potrubí a úprava regulačních uzávěrů tak, aby vyhovovaly novým normám. „Samotná hráz je v dobrém stavu,“ uvedl Kos. Velká rekonstrukce přehrada se uskutečnila také v roce 2001, kdy se dělala kompletní sanace betonových částí, chodníků a podobně. Průběžně se také obnovují různá měřicí zařízení. V plánu je také sanace svahů, ale tu bude řešit Lesní správa Lány.

U přehrady je také úpravna vody, která se v ní provzdušňuje, chloruje i dále čistí včetně odstranění manganu. Vodu pak Středočeské vodárny dodávají odběratelům. Vteřinový odběr vody z úpravny se pohybuje kolem 70 litrů.

Úpravna v 60. letech „vyrobila“ ročně přes čtyři miliony metrů krychlových vody, v 90. letech bylo toto množství postupně zhruba poloviční. Projevila se tak restrukturalizace kladenského průmyslu a snížení spotřeby vody vyvolané ekologickým chováním lidí. Umožnilo to odstavení úpravny a v roce 1997 pak začala její celková rekonstrukce a modernizace. Od 11. dubna 2005 je úpravna vody opět v trvalém provozu.

Klíčavská přehrada podle návrhu Oskara Oehlera – Olára byla dokončena v roce 1955, stála přes 250 milionů československých korun, zadržuje 8,3 milionu metrů krychlových vody a jejím úkolem bylo od začátku zásobování pitnou vodou pro Kladensko. Maximální zatopená plocha přesahuje 70 hektarů. Hráz přehrady je vysoká 50 metrů, hloubka přehrady dosahuje 37 metrů. Slévají se v ní Klíčavský a Lánský potok. Stavba začala v roce 1948, rozvržena byla na pět let, ale počítalo se s tím, že ji urychlí pomoc brigádníků, protože v Kladně byl na konci 40. let kritický nedostatek vody.

Okolo roku 1950 byla na stavbu Klíčavské přehrady převezena velká skupina řeholníků ze zrušených klášterů, kteří se nejen ukázali jako schopní dělníci, ale také měli pozitivní vliv na chování ostatních pracovníků stavby.

Zdroj: ČTK, foto: wikimedia commons, Alix Guillard (Aloxe)

Související rubriky: Přehrady a vodní díla