Přehrada Suchomasty je připravena na tisíciletou povodeň

1. srpna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Povodně - pohled z pracoviště na Mánes

Státní podnik Povodí Vltavy dokončil úpravy na vodním díle Suchomasty tak, aby přes něj mohla být převedena tisíciletá povodeň a zároveň byla splněna technická norma ,,Posuzování bezpečnosti přehrad při povodních“. Informovala o tom mluvčí Povodí Michaela Pohůnková.

Účelem stavby bylo podle jejích údajů upravit vodní dílo pro bezpečné převedení tisícileté povodně. Řešeno bylo zvýšení mezní bezpečné hladiny vybudováním nového vlnolamu na koruně hráze. Dále byl zkapacitněn bezpečnostní přeliv, a to rozšířením do pravého břehu. V rámci stavby také proběhla výměna spodních výpustí včetně jejich ovládání a vodní dílo bylo doplněno o nový měrný profil a měření hladiny na horní vodě.

Součástí akce bylo i odtěžení sedimentů v objemu cca 26 tisíc kubických metrů, což bylo realizováno při úplném vypuštění nádrže, přičemž tyto práce byly hrazeny z vlastních provozních prostředků státního podniku Povodí Vltavy. Odtěžením sedimentů se zvýšil objem stálého a zásobního prostoru nádrže a tím se zvýšila retence vody v krajině.

Celkové náklady zmíněných opatření dosáhly téměř 24 milionů korun. Akce proběhla v rámci programu Podpora prevence před povodněmi II, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství. Realizace stavby započala v listopadu roku 2012. Navrhovatelem a žadatelem byl státní podnik Povodí Vltavy.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka